El Cicle

CFGM Oli i Vi - INS Llançà - El Cicle

Descripció

Vols aprendre a elaborar bons vins des del camp fins a l’ampolla? Vols fer el teu propi oli de màxima qualitat? Vols conèixer íntegrament el món de la vinya i l’olivera? Tens ganes de fer cervesa? Destil·lats? Doncs aquest és el teu cicle!

Aquests estudis post obligatoris capaciten per extreure l’oli d’oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat, conduir les operacions de refinació i condicionament d’oli d’oliva, elaborar destil·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions d’acabament i estabilització de vins, controlar les fermentacions en vins blancs, negres i rosats, aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions garantint-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes elaborats.

Tenen una durada de 2.000 hores concentrades en dos cursos acadèmics

Continguts

 • Matèries Primeres i Productes en la Indústria Oleícola, Vinícola i d’altres Begudes.
 • Extracció d’Olis d’Oliva.
 • Elaboració de Vins.
 • Principis de Manteniment Electromecànic.
 • Condicionament d’Olis d’Oliva.
 • Elaboració d’altres Begudes i Derivats.
 • Anàlisi Sensorial.
 • Venda i Comercialització de Productes Alimentaris.
 • Operacions i Control de Magatzem en la Indústria Alimentària.
 • Seguretat i Higiene en la Manipulació d’Aliments.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 •  Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 •  Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 •  Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 •  Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 •  Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 •  Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 •  Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides acadèmiques i professionals:

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 •  Al batxillerat.
 •  A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  Cellerer o cellerera.
 •  Mestre o mestra de trull.
 •  Auxiliar en trulls i bodegues.
 •  Comercial de trulls i bodegues.