Empreses col·laboradores

CFGM Oli i Vi - INS Llançà - Empreses Col·laboradores

El nostre cicle és un Cicle Dual: una modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Aquest nou model col·laboratiu entre empresa i escola té molts avantatges doncs l’alumne s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa.

El centre i l’empresa pacten els continguts que l’alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel que es forma i que ocuparà en el futur.

Beneficis de la fp dual per l’empresa

  • La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.
  • La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial.
  • Amb la FP Dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves
  • La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
  • L’empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones.

A continuació, empreses del sector de la nostra zona que participen amb el Cicle d’oli d’oliva i vins d’Institut Llançà… gràcies per ser-hi!